Clewellyn Prosecco Please

                          "BUBBEL"

 

                            

                 

 

                 född 200315

                 Delägs med uppfödare Carina Etander

                 Röd tik